Lietuvos Aidas

Įvykiai

2013 10 15. Graži rudens šventė Krikliniuose

 Paįstrys, Panevėžio rajonas

 

Spalio 12d. Kriklinių (Pasvalio r.) kaimo bendruomenės kvietimu rinktasi į šventę „Pilni kluonai ir aruodai – galime dainuot!..“ Jau kieme iš gėlių, daržovių, net grybų kompozicijų galėjai matyti, kad čia vyksta rudens šventė.

Pirmiausia buvo pasveikinta ilgaamžė Felicija Adomonienė, 90-ojo jubiliejaus sulaukusi Apolonija Samulionienė, 80-ties sulaukę profesorius Algis Mickūnas ir Vilius Kvedaras iš Valickų kaimo. Bendruomenės pirmininkė Stanislava Beniulienė jubiliatams užrišo austines sveikinimo juostas. Jiems įteikta gėlių, juos sveikino giminės, draugai. Visi jubiliatai trumpai pakalbėjo, išsakydami daug gražių žodžių, pasidžiaugdami buvimu ir gyvenimu kartu, gerais kaimynais. Palinkėjo ne tik jubiliatams puikios sveikatos, bet ir visiems kuo geresnio gyvenimo, tarpusavio susiklausimo, meilės ir pagarbos Jiems grojo ir dainavo vyrų duetas: mokytojas Juozas Beniulis, grojęs akordeonu ir Aurimas Lazdynas, grojęs armonika. Į sceną buvo pakviesti šventę 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 metų  jubiliejus, visiems įteiktos puokštės, jiems sugiedota ilgiausių metų. Dainavo mišrus Kriklinių moterų ir vyrų ansamblis.

 Arvydas Gudas (II-ras iš dešinės) prie nutapytų paveiklsų, centre senelio portretas. Foto Onos Strškienės

Susirinkusiuosius sveikino seimo narys Antanas Matulas. Atsiprašęs už neįteiktas padėkas Kriklinių kaimo bendruomenės dešimtmečio proga, jas įteikė bendruomenės pirmininkei Stanislavai Beniulienei ir kitiems aktyviausiems jos padėjėjams. Pasidžiaugė nuoširdžia aplinka, bendruomenės atliktais darbais, ragino nenuleisti rankų telkiant ir stiprinant Kriklinius, rašant ir vykdant projektus. Šventės dalyviams kalbėjo Pasvalio vicemeras Povilas Balčiūnas, perdavė kuo nuoširdžiausius mero palinkėjimus, kuris dėl dalyvavimo seminare atvykti negalėjo.

Bendruomenės pirmininkė Stanislava Beniulienė pasidžiaugė žmonių pagalba parūpinant ir sutvarkant malkas, skirtas Kriklinių mokyklai. Paminėjo keletą nesenai įvykdytų projektų ir numatomas įgyvendinti edukacines programas, susietas su bulvėmis – šio krašto turtu ir paveldu. Pasveikino jaunąjį tapytoją kriklinietį Arvydą Gudą, surengusį didžiulę portretų parodą. Skatino jį kurti ir ateityje, tvirtai eiti nelengvu meno kūrėjo keliu.

 Dainuoja ir groja duetas, (iš dešinės) Juozas Beniulis ir Aurimas Lazdynas

 Labai jausmingai, suprantamai ir žinančiai šventės dalyviams kalbėjo žemietis, Ohajo (JAV) universiteto profesorius, vienas žymiausių Lietuvos išeivijos filosofų Algis Mickūnas. Jis kalbėjo, kad niekada nereikia bijoti siekti, reikia norėti daryti, nes daugumai per užsispyrimą ir sekasi. Pasakojo, jog ir jis išvyko paprastu, kaimiečiu, kaip ir dauguma kitų to laikmečio žmonių. Pabrėžė, kad kaimiečiai ir liko  nuoširdesni, o mokslai, išsilavinimas davė savo ir gali patarti, juk turi supratimą įvairiuose srityse. Patarė nebijoti net ir to, kad esame paprasti ir nuoširdūs. Svarbiausia siekiant – nebijoti.

 Jubiliatams giedama "Ilgiausių metų"

Šventės dalyviams romansus ir nuotaikingas dainas dainavo Pasvalio kultūros namų folkloro ansamblis „Rags“. Šį kolektyvą keitė krikliniečiai, armonika grojo Antanas Zubavičius, Juozas Beniulis. Ėmė smagiai suktis bešokančiųjų poros.

Ingridos ir dar keturių jos pagalbininkių mokėjimo, sumanumo dėka visi šventės dalyviai ir svečiai buvo pavaišinti gardžiais cepelinais ir didžkukuliais. Stalai lūžo nuo susineštinių vaišių: pyragų, sūrių, sumuštinių, įvairių daržovių, buvo net virtų vėžių.  Bendruomenės pirmininkė Stanislava Beniulienė dėkojo ūkininkams, visiems nors kuo prisidėjusiems prie bendruomenės stiprinimo, šventės rengimo. Ji net nebandė vardyti padėjusiųjų pavardžių, kad ko nors nepamirštų, padėkojo visiems, kurie jaučia, jog kažką prisidėjo kurdami bendruomeniškumą. Šventę kartu rengė bendruomenės valdyba, kultūros namai, biblioteka, mokykla, bendros pastangos sukūrė gražią šventę visiems bendruomenės nariams ir atvykusiesiems.