Projekto veiklos sritis  Pirmoji: Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas  ir (arba) stiprinimas

Projekto tikslai:

1.         Plėsti bendruomenės edukacinių programų patrauklumą sudarant nakvynės paslaugų galimybes, skatinant smulkųjį etnografinį-kultūrinį verslą.

2.         Užtikrinti prieinamumą bendruomenės nariams prie edukacinių programų priemonių.

3.         Ugdyti narių savarankiškumą, bei prisiimti atsakomybę už savo iniciatyvas, bei tolimesnę edukacinių programų kokybę.

Klientams siūlome įvairias programų kombinacijas, pavyzdžiui po pietų atvykus ir sudalyvavus „Bulvės mūsų krašte“, edukacinėje programoje su dainomis ir šokiais, klientams pasiūlius nakvynės paslaugas kitą dieną sudalyvaus edukacinėje programoje „Istorijos ir gamtos paminklai Kriklinių krašte“.  Kol kas dar per mažai laiko po projekto įgyvendinimo, kad galėtume įvardinti konkrečius rezultatus, tai numatome ateityje. Taip pat informuojami potencialius paslaugų gavėjai apie teikiamas bendruomenės paslaugas kol kas rajono mastu prašant pagalbos socialinių partnerių: mokyklų, kitų bendruomenių, Pasvalio savivaldybės, bibliotekos. Ši informacija skelbiama bendruomenės tinklalapyje www.krikliniai.lt, Vėliau numatome informavimą platesnių apskrities ir Lietuvos mastu. Taip pat kreipsimės ir į Pasvalio rajono vietos veiklos grupę ir Pasvalio rajono savivaldybę dėl informacijos sklaidos jų internetiniuose puslapiuose.

2018 m. spalio 20 d. vyko renginys „Bendruomenei 15 metų“. Renginio metu buvo paskelta, kad yra įrengtos patalpos nakvynei, esant poreikiui po Kriklinių bendruomenėje vykdomų edukacinių programų. Taip pat bendruomenės gyventojai buvo informuoti apie nakvynės galimybes bendruomenės namuose, patyrus smurtą šeimoje. Informuota, kad yra paruoštas kambarys kirpimo paslaugoms teikti o gal dar atsiras poreikis ir manikiūro paslaugoms. Projektą padėjo įgyvendinti ir prisidėjo savanoriškais darbais bendruomenės gyventojai, kurie sumontavo ir sustatė baldus, bendruomenė iš savo lėšų kirpyklos kambaryje įrengė kriauklę, įmontavo vandens pašildytuvą.

Projektą
"KRIKLINIŲ MIESTELIO APŠVIETIMO SISTEMOS ATNAUJINIMAS"
remia
Lietuvos energijos paramos fondas

Apšvietimo sistema atnaujinta visose
 Kriklinių miestelio gatvėse
Projektą įgyvendins Kriklinių bendruomenė iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Kriklinių bendruomenė įgyvendina Vietos projektą

,,VERSLUMO LINK”

 LEADER-13-PASVALYS-04-010

  Projektas įgyvendinamas pagal Pasvalio rajono vietos PLĖTROS STRATEGIJOS “PASVALIO RAJONO INTEGRUOTA 2007 – 2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI” i PRIORITETO “VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS IR KAIMO APLINKOS GERINIMAS BEI VERSLUMO SKATINIMAS 1.2. PRIEMONĘ “BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS”*[1]

Įgyvendinant šį projektą įsigyti šie daiktai

1. Įsigyti stalus ir kėdes

2. Įsigyti krosnelę

3. Įsigyti gartraukį

4. Įsigyti virtuvines spinteles

5. Įsigyti muzikos instrumentus, projektorių ir muzikinį centrą.

6. Įsigyti lininius rūbus, staltieses

7. Surengti edukacinės programos pristatymą pasikviečiant  Kauno muzikos ansamblį ,,Ainiai“ su jų edukacine programa ,,Lietuvių liaudies dainos, muzika ir instrumentai“ ir apsikeičiant projektine veikla, pasidalinant patirtimi su Kupiškio rajono Adomynės bendruomenės folkloro kolektyvu

* Paramos paraišką pildykite kompiuteriu. Rekomenduojama naudoti Times New Roman šriftą, kurio dydis ne mažesnis kaip 10 punktų.

 

 

Kriklinių bendruomenė įgyvendina Vietos projektą

 

„Norim ne tik išgirsti, bet ir pamatyti

 

LEADER-12 PASVALYS-03-005.

 

Projektas įgyvendinamas pagal Pasvalio rajono vietos veiklos grupės strategijos II Prioriteto „Etnokultūrinio tapatumo puoselėjimas, kultūringos ir sveikos gyvensenos ugdymas bei gerosios patirties sklaida“

 

2.2. priemonę ,,Partnerystės įgūdžių formavimas ir gerosios patirties sklaida“

 

 

Kriklinių bendruomenė įgyvendina Vietos projektą

 

,,Tolesni bendruomenės žingsniai“

 

LEADER-12-PASVALYS-03-002

 

 Projektas įgyvendinamas pagal Pasvalio rajono vietos veiklos grupės strategijos I PRIORITETO 1.1. PRIEMONĘ „KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA“

 

 

Kriklinių bendruomenė įgyvendina Vietos projektą

 

,,Žingsnis po žingsnio bendruomenės labui“

 

LEADER – 11-Pasvalys -02-003.

 

Projektas įgyvendinamas pagal Pasvalio rajono vietos veiklos grupės strategijos I prioritetoViešosios infrastruktūros ir kaimo aplinkos gerinimo bei verslumo skatinimas

 

1.1.Priemonę: Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

 

1.1.1.Veiklos sritis. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir rekonstrukcija bei materialinės bazės stiprinimas;

 

PASVALIO RAJ.  KRIKLINIŲ BENDRUOMENĖS

 pirkimų planas 2014m.

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Planuojama pradžia(tiksli data arba ketvirtis)

Planuojama apimtis litais be PVM

Pirkimo būdas

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė(mėn arba pabaigos data)

BVPŽ kodas

Pastabos

1.

Kėdės ICO C-38

II ketvirtis

2834,71

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

38000000-5

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

2.

Stalai

II ketvirtis

4674,38

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

38000000-5

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

3

Muzikos instrumentai

II ketvirtis

5001,65

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

37000000-8

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

4.

Lininių drabužių komplektas

II ketvirtis

17975,46

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

5.

Staltiesės

II ketvirtis

810,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

6.

Maitinimo paslauga

II ketvirtis

4075,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

15000000-8

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

7.

Garų surinktuvas

II ketvirtis

826,45

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

8.

Krosnelė

II ketvirtis

3305,79

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

9.

Projektorius

II ketvirtis

3674,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

10.

Muzikinis centras

II ketvirtis

975,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

37000000-8

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

11.

Folkloro ansamblio paslaugos pirkimas

II ketvirtis

1500,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

12.

Edukacinės programos apie lietuvių liaudies dainas, muziką, instrumentus paslaugos pirkimas

II ketvirtis

2000,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

13.

Virtuvinės spintelės

 

 

 

 

II ketvirtis

816,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

38000000-5

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

14.

Konsultanto paslaugos projekto įgyvendinimo klausimais

II ketvirtis

5601,30

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

79000000-4

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

15.

Įgarsinimo aparatūros nuoma

II ketvirtis

1046,65

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

16.

Scenos nuoma

II ketvirtis

1600,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

18.

Atlikėjo paslauga

II ketvirtis

4200,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

19.

Autobuso nuoma

II ketvirtis

364,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

60000000-8

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

20..

Kanceliarinės prekės

II ketvirtis

197,36

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais

21.

Prizai, suvenyrai

II ketvirtis

200,00

Apklausos procedūra

Vienkartinio pirkimo sutartis

 

Pirkimai bus atliekami vadovaujantis supaprastintų pirkimo taisyklių, patvirtintų 2014m kovo 24d Pirmininkės įsakymu Nr. V-1, 13,40,42,44 punktais