2011 m. liepos 2 dieną įvyko Kriklinių bendruomenės susirinkimas, kuriame jau dalyvavo ir gausus ,,naujokų desantas“, tai yra, Kriklinių ir aplinkinių kaimų gyventojai, kurie ką tik panoro tapti bendruomenės nariais. Tokių naujų narių, parašiusių pareiškimus, atsirado net 41. Amžiaus diapazonas labai platus – yra čia ir jaunų, ir vidutinio amžiaus, ir pagyvenusių žmonių. Iš viso šiuo metu Kriklinių bendruomenė jau turi 121 narį. Buvo surengtos savotiškos naujokų ,,krikštynos“ – kiekvienam prisegti ženkliukai, įteikti kalendoriai ,,Nuo Antaninių iki Antaninių“, teko paragauti ir duonos su druska, kas reiškė, jog bendruomenės gyvenimas – ne tik linksmybės, smagus pabendravimas tarpusavyje, bet ir bendras darbas, rūpesčiai, sudėtingų problemų sprendimas. Po to visi naujokai įsiamžino bendroje nuotraukoje. Žinoma, gaila, kad kai kurie nauji bendruomenės nariai dėl vienokių ar kitokių priežasčių negalėjo dalyvauti šiame susirinkime, bet, tikėkimės, artimiausioje ateityje jie ,,atsigriebs“, aktyviai įsijungs į bendruomenės gyvenimą.

Dar prieš susirinkimą ir jo pradžioje buvo rodomos nuotraukos, kuriose užfiksuoti paskutinieji bendruomenės veiklos žingsniai. Tai ir akimirkos iš Antaninių šventės, ir šių metų sodybų nauji akcentai, detalės (ko dėl gamtos išdaigų nepavyko parodyti per kraštiečių šventę ,,Suburkime kartas tradicijų išsaugojimui“), ir akmens-riboženklio ties Kriklinių miestelio pradžia statymo darbai. Prie šito gražaus darbo daug prisidėjo ūkininkai Stasys ir Tadas Aleksandravičiai, kurie, metę į šonus visus darbus, savo laukuose surado gražų akmenį ir su savo technika jį atgabeno į vietą. Dabar beliko tik šiame akmenyje iškalti miestelio pavadinimą bei simbolius. Atlikta ir daugiau gražių darbų. Miestelio vyrai savo iniciatyva prieš pat susirinkimą baigė išbetonuoti taką prie vieno iš bendruomenės pastatų.

Susirinkimo metu buvo įkurta jaunimo grupė prie bendruomenės. Labai džiugu, kad Krikliniuose ir aplinkiniuose kaimuose yra nemažai iniciatyvaus, energingo, veiklaus jaunimo. Jie moka ne tik gražiai, turiningai praleisti laiką, bet ir pagal savo jėgas tvarko aikštyną, kuria, planuoja, pateikia originalių idėjų. Tikėkimės, kad su bendruomenės, kultūros namų darbuotojų pagalba jiems šias gražias idėjas iš tikrųjų pavyks įgyvendinti. Jaunimo grupės nariai irgi buvo ,,pakrikštyti‘ – ant kaklų užkabinti riestainiai, reiškiantys, kad ne už kiekvieną atliktą darbą reikia laukti atlyginimo, jiems taip pat teko paragauti duonos su druska, pralįsti pro eglišakiais apipintą lanką, tuo parodant, kad ne viskas gyvenime taip lengvai klojasi, tenka nugalėti ir nemažai įvairių kliūčių.

Susirinkime dalyvavo ir bendruomenės garbės narė, Pumpėnų seniūnė Regina Rapkevičienė, kuri atsakė į bendruomenės narių pateiktus klausimus, paaiškino, kaip bandoma spręsti krikliniečių iškeltas problemas. Kai kurios iš jų gana sudėtingos ir labai rimtos, pavyzdžiui, senų, apdžiūvusių, o dažnai ir visai nudžiūvusių medžių pagrindinėje gatvėje ir kapinėse genėjimas arba nupjovimas. Ką tik praūžęs viesulas ,,patikrino‘ tų medžių atsparumą… Pusei miestelio gyventojų teko vos ne visą parą prabūti be elektros, nes nulūžęs medis nudraskė net keturių pastatų elektros įvadus, išvertė du stulpus, kitur vėl didelė, sausa medžio šaka įlaužė vieno namo stogą. Krikliniečius pradžiugino žinia, kad pagaliau bus sunumeruoti namai, sužymėti gatvių pavadinimai. Asfaltas iki Pumpėnų jau nutiestas, vyksta baigiamieji darbai, taigi, Krikliniai tuoj bus visai nebe užkampis…

Po susirinkimo daug malonių akimirkų suteikė ir smagaus, nuoširdaus juoko sukėlė Diliauskų kultūros namų saviveiklininkai, suvaidinę nuotaikingą spektaklį ,,Tuščia kertė širdyje arba medinė piela“.

J.Beniulis